Atari klub logoATARI KLUB - spolek příznivců historické výpočetní techniky

Účel spolku

ATARI klub jsme založili mimo jiné ve snaze volně navázat na tradici atari klubů, které na území tehdejšího Československa. Po jejich zániku totiž stále fungoaly skupinky majitelů a nadšenců, kteří se scházeli a vyvíjeli různé konstruktivní aktivity. Časem se objevila myšlenka ATARI klub oživit, ať už z nostalgie nebo pro oficiální zastřešení některých nadšeneckých činností.

Klub jsme založili s tímto účelem: "Klub je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací, jejímž cílem je sdružovat majitele a příznivce výpočetní techniky značky Atari či jiné historické výpočetní techniky ke vzájemné spolupráci a technickému poradenství."

Hlavní náplní činnosti klubu je zejména:

  1. sbírkotvorná činnost, zaměřená na historickou výpočetní techniku, především techniku značky Atari, s důrazem na získávání a následnou renovaci sbírkových exponátů do provozuschopného nebo vystavovatelného stavu;
  2. pořádání setkání členů a dalších příznivců historické výpočetní techniky, příp. účast na obdobných akcích pořádaných jinými subjekty;
  3. pořádání a účast na výstavách exponátů z vlastnictví klubu, soukromých sbírek členů klubu i exponátů jiných vlastníků;
  4. vyhledávání a shromažďování informací o historii a současnosti výpočetní techniky značky Atari, příp. jiné historické výpočetní techniky;
  5. výchovná, osvětová a popularizační činnost, včetně přednášek, seminářů a konferencí na téma historické výpočetní techniky;
  6. vývoj softwaru a hardwaru souvisejících s výpočetní technikou značky Atari, příp. s jinou historickou výpočetní technikou;
  7. publikační činnost související s výše uvedenými aktivitami;
  8. provozování informačního internetového portálu o historické výpočetní technice značky Atari a činnostech klubu;
  9. prodej propagačních materiálů a upomínkových předmětů vztahujících se k náplni činnosti klubu.
Viewable With Any Browser    Powered by Apache
www.atariklub.cz by Bohdan Milar, Jan Křupka, 2014 - 2021