Atari klub logoATARI KLUB - spolek příznivců historické výpočetní techniky

Účel spolku

ATARI klub jsme založili mimo jiné ve snaze volně navázat na tradici atari klubů, které působily koncem 80. a počátkem 90. let na území tehdejšího Československa. Po jejich zániku totiž stále fungovaly skupinky majitelů a nadšenců, kteří se scházeli a vyvíjeli různé konstruktivní aktivity. Časem se objevila myšlenka ATARI klub obnovit, ať už z nostalgie nebo pro oficiální zastřešení některých nadšeneckých činností.

Klub jsme založili s tímto účelem: "Klub je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací, jejímž cílem je sdružovat majitele a příznivce výpočetní techniky značky Atari či jiné historické výpočetní techniky ke vzájemné spolupráci a technickému poradenství."

Hlavní náplní činnosti klubu je zejména:

  1. sbírkotvorná činnost, zaměřená na historickou výpočetní techniku, především techniku značky Atari, s důrazem na získávání a následnou renovaci sbírkových exponátů do provozuschopného nebo vystavovatelného stavu;
  2. pořádání setkání členů a dalších příznivců historické výpočetní techniky, příp. účast na obdobných akcích pořádaných jinými subjekty;
  3. pořádání a účast na výstavách exponátů z vlastnictví klubu, soukromých sbírek členů klubu i exponátů jiných vlastníků;
  4. vyhledávání a shromažďování informací o historii a současnosti výpočetní techniky značky Atari, příp. jiné historické výpočetní techniky;
  5. výchovná, osvětová a popularizační činnost, včetně přednášek, seminářů a konferencí na téma historické výpočetní techniky;
  6. vývoj softwaru a hardwaru souvisejících s výpočetní technikou značky Atari, příp. s jinou historickou výpočetní technikou;
  7. publikační činnost související s výše uvedenými aktivitami;
  8. provozování informačního internetového portálu o historické výpočetní technice značky Atari a činnostech klubu;
  9. prodej propagačních materiálů a upomínkových předmětů vztahujících se k náplni činnosti klubu.
Viewable With Any Browser    Powered by Apache
www.atariklub.cz by Bohdan Milar, Jan Křupka, 2014 - 2024